We strive to make our website accessible and enjoyable for all users, however if there is information you cannot easily access please call an Arc’teryx Customer Service Agent at 1-866-458-2473

$^CookiesDisabled^$

We, and our partners, use cookies to personalize your experience, customize ads, and analyze our traffic. Carry on browsing if you are happy with this, or find out more by reading our revised Privacy Policy and our Cookie Policy.

×

Your language has been set to $languageLocal$. Please select your preferred language: $LanguageList$ Or › Continue In $languageLocal$

Free Express Shipping / FREE RETURNS   |  Arc'teryx Limited Warranty ×
Checkout

Algemene Verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”)

Versie 2014-1; bekendgemaakt en ingaande op 17 september 2014.

In deze Verkoopvoorwaarden zijn de verkoopvoorwaarden vastgelegd die van toepassing zijn op overeenkomsten tussen een persoon die ARC’TERYX producten (“Producten”) wenst te kopen via www.arcteryx.com website(s) (de “Online Store”) en Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc Oprichtingsnummer: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada V7H 1A8, telefoonnummer: +1 604-960-3001, fax nummer: +1 604-904-3692.

De Online Store is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc Oprichtingsnummer: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada V7H 1A8, telefoonnummer: +1 604-960-3001, fax nummer:+1 604-904-3692. (gezamenlijk “ARC’TERYX”, “wij” of “ons”, afhankelijk van de context).

Over deze Verkoopvoorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op aankopen in de Online Store.

Wij kunnen deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen de ingangsdatum dan bovenaan vermelden. Wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zullen uitsluitend van toepassing zijn op orders die zijn geplaatst op of na de ingangsdatum daarvan.

Het plaatsen van een Order

NB. Orders kunnen uitsluitend worden geplaatst door consumenten, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen (“Consumenten”), als bedoeld in artikel 6:230g van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Wij aanvaarden derhalve geen orders geplaatst door bedrijven, verenigingen, zelfstandige opdrachtnemers of andere rechtspersonen.

Om (een) Product(en) te kunnen kopen dient u

 • de volgende gegevens te verstrekken: uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere informatie die wordt gevraagd;
 • tenminste 18 jaar oud te zijn.

Indien u een account heeft aangemaakt met een persoonlijke gebruikersidentificatie en een wachtwoord, moet u uw wachtwoord te allen tijde veilig bewaren en aan niemand bekend maken, aangezien u persoonlijk verantwoordelijk bent voor iedere aankoop die wordt gedaan met behulp van uw gebruikersidentificatie en wachtwoord.

Verwerking van orders en totstandkoming van de overeenkomst

U stemt ermee in dat uw order een aanbod is als bedoeld in artikel 6:217 lid 1 BW tot het kopen van een/de Product(en) die worden genoemd in uw order op grond van deze Verkoopvoorwaarden. Alle orders moeten vervolgens door ons worden aanvaard als bedoeld in artikel 6:217 lid 1 BW.

Wij kunnen er geheel naar eigen goeddunken voor kiezen om orders niet te aanvaarden, met name afwijkende orders, orders waarvan wij vermoeden dat ze niet te goeder trouw zijn geplaatst of orders die niet zijn geplaatst door een natuurlijk persoon. Wij hoeven geen reden te geven voor onze weigering om een order te aanvaarden, maar kunnen geheel naar eigen goeddunken besluiten om wel een reden te geven.

Nadat wij uw order hebben ontvangen en indien wij deze aanvaarden, sturen wij u een orderbevestiging per e-mail met daarin uw ordernummer en de gegevens van het Product/de Producten die uw heeft besteld en de Voorwaarden.

De totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats op het moment dat u de e-mail met de orderbevestiging ontvangt.

De e-mail met de orderbevestiging is uw aankoopbewijs, bewaar deze goed, aangezien de overeenkomst niet door ons wordt gearchiveerd.

Prijzen, verzend- en behandelkosten en belastingen

De prijs die voor een Product in rekening wordt gebracht, is de prijs die geldt op het moment dat de order wordt geplaatst en zal worden vermeld in de e-mail met de orderbevestiging.

Wij kunnen prijzen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Prijsverhogingen zijn uitsluitend van toepassing op orders die geplaats zijn ná een dergelijke wijziging.

De prijzen voor een/de Product(en) zijn inclusief BTW en/of andere toepasselijke belastingen, maar bevatten niet de kosten voor verzend- en behandelkosten.

De afzonderlijke kosten voor verzending en behandeling en de toepasselijke BTW en/of andere belastingen zullen worden getoond in de Online Store tijdens het bestelproces en in ieder geval in de orderbevestiging die per e-mail wordt verstuurd.

Indien zulke kosten redelijkerwijs niet kunnen worden berekend voordat de overeenkomst tot stand is gekomen, zult u worden geïnformeerd over de manier waarop de totale prijs zal worden berekend.

Levering

Wij leveren een/de Product(en) uitsluitend in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, en Zwitserland en met de volgende beperkingen:

Wij kunnen niet leveren aan:

 • Postbusadressen,
 • Buitenlandse legeradressen,
 • Gevangenissen,
 • Faröer Eilanden, Groenland,
 • Åland,
 • Guadeloupe, Martinique, Guyana, Mayotte, Reunion, Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, Saint-Pierre en Miquelon, Sint-Bartholomeus, Saint-Martin, Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden, Wallis en Futuna,
 • Monaco,
 • Büsingen am Hochrhein, Helgoland,
 • Campione d'Italia, Livigno, de Italiaanse wateren van het Meer van Lugano,
 • Jan Mayen, Spitsbergen,
 • Andorra, San Marino, het Vaticaan,
 • De Canarische Eilanden, Ceuta, Melilla,
 • Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten,
 • Guernsey, Anguilla, Ascension, Bermuda, het Brits Indische Oceaanterritorium, het Brits Antarctische Territorium, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, de Falklandeilanden, Gibraltar, het eiland Man, Jersey, Montserrat, de Pitcairneilanden, Sint-Helena, Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden, de Turks- en Caicoseilanden.

De leveringsmogelijkheden zijn als volgt:

 • Standaard: geschatte leveringstijd van 3 tot 7 werkdagen
 • Per expresse: geschatte leveringstijd van 2 tot 3 werkdagen

De door u gekozen levertijd en leveringsmogelijkheden zullen worden bevestigd in de orderbevestiging.

De Producten zullen worden geleverd binnen 30 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een latere datum.

Wanneer u een gepersonaliseerd Product/gepersonaliseerde Producten heeft besteld, zal de fabricagetijd voor een dergelijk gepersonaliseerd Product/dergelijke gepersonaliseerde Producten zal worden opgeteld bij de verzendtijd van de gekozen leveringsmogelijkheid die wordt vermeld in de orderprocedure.

Indien u de levering onredelijk uitstelt of de ontvangst van de levering vertraagt nadat wij u hebben laten weten dat wij hebben geprobeerd om het bestelde Product/de bestelde Producten aan u te leveren, of indien u een onjuist bezorgadres heeft verstrekt waardoor levering mislukt, zal het te leveren pakket aan ons worden teruggestuurd. Indien het Product/de Producten gedurende een periode van 7 werkdagen na de eerste poging tot levering onbestelbaar blijft/blijven en aan ons wordt/worden teruggestuurd, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en zullen wij u terugbetalen overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde levering of een tekortkoming in de nakoming, indien de vertraging of de tekortkoming niet aan ons is te wijten aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

Wij raden u aan het geleverde pakket en het/de ontvangen Product(en) te inspecteren binnen 14 (veertien) dagen nadat ze aan u zijn geleverd om de staat ervan te controleren en na te gaan of het geleverde pakket alle door u bestelde inhoud bevat. Neem in geval van beschadigde of ontbrekende Product(en) contact op met onze [Klantenservice].

Verkrijgbaarheid van het/de Product(en)

Wij garanderen niet de beschikbaarheid van een Product in de Online Store.

Tenzij wij uw order hebben aanvaard, behouden wij ons het recht voor om het/de Product(en) te wijzigen en de levering of fabricage ervan te beëindigen, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving.

Compatibiliteit, Productinformatie

Let er bij het plaatsen van uw order op dat het Product/de Producten dat/die u koopt compatibel is/zijn voor het beoogde gebruik. Gebruik de Online Store als uw definitieve referentiepunt voor het controleren van de compatibiliteit. Bij verschillen tussen de inhoud van de Online Store en de inhoud van een andere website (of andere informatiebron), wordt uitgegaan van de compatibiliteit van het/de Product(en) als getoond in de Online Store op het moment van de aankoop.

Betaling

De volgende betaalmiddelen kunnen worden gebruikt: Visa, MasterCard, PayPal vanaf 23 juli 2014

Alle betalingen worden op veiligheid gecontroleerd.

Wij kunnen daarom contact met u opnemen om uw orderinformatie en ordergegevens te bevestigen, zoals bewijs van het adres, bewijs dat het adres op naam staat van de persoon die is opgegeven als bezorgadres, enz.

Retourzending en restitutie

NB. Wij nemen uitsluitend retourzendingen en restituties in behandeling voor een Product/Producten dat/die in de Online Store is/zijn gekocht.

Recht van ontbinding: Indien u het/de Product(en) heeft gekocht voor uw eigen privégebruik als Consument en u wilt uw recht uitoefenen om de overeenkomst te ontbinden en het Product/de Producten terug te zenden, kunt u dit doen op voorwaarde dat u onze [Klantenservice] informeert binnen 60 dagen na de dag waarop u het Product/de Producten heeft ontvangen.

Wanneer een overeenkomst betrekking heeft op meerdere Producten, vervalt uw recht van ontbinding binnen 60 dagen na de dag waarop u het laatste Product heeft ontvangen.

Om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, dient u het modelformulier voor ontbinding te sturen dat is bijgevoegd als Bijlage 1, of een andere ondubbelzinnige verklaring aan ons te doen toekomen, bijvoorbeeld door contact op te nemen met onze [Klantenservice] per telefoon of e-mail en/of gebruik het Retourformulier.

U mag enkel Producten terugzenden waarvoor u redelijk zorg heeft gedragen en die u niet heeft gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het Product/de Producten vast te stellen. U bent aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van een Product/Producten wanneer u meer met het Product/de Producten heeft gedaan dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen van het Product/de Producten dat/die u heeft gekocht.

NB. U KUNT DIT ONTBINDINGSRECHT NIET UITOEFENEN TEN AANZIEN VAN:

 • EEN PRODUCT/PRODUCTEN DAT IS/DIE VERVAARDIGD ZIJN VOLGENS SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT OF DUIDELIJK ZIJN GEPERSONALISEERD,
 • HARNASSEN VOOR GEZONDHEIDSREDENEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6:230P sub F BW, INDIEN DE VERZEGELING VAN HET PRODUCT NA LEVERING IS VERBROKEN
 • ONDERGOED – OM HYGIËNISCHE REDENEN - INDIEN DE VERZEGELING VAN HET PRODUCT NA LEVERING IS VERBROKEN

Zodra de overeenkomst is ontbonden, dient u de producten terug te zenden. Om het Product/de Producten terug te zenden dient u het Retourformulier in te vullen dat online of via onze [Klantenservice] kan worden verkregen.

Wanneer wij uw Retourformulier hebben ontvangen, en uw terugzending hebben beoordeeld, sturen wij u een e-mail ter bevestiging.

U dient het Product/de Producten vervolgens aan ons terug te sturen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons heeft geïnformeerd over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product/de Producten komen voor uw rekening.

Procedure voor het terugsturen

Een Retourformulier is beschikbaar in de Online Store.

Print dit formulier, vul het in en plaats het in het pakket met het/de terug te sturen Product/Producten.

Het Product/de Producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking.

Alle accessoires, gebruikershandleidingen en eventuele gratis geschenken die in het pakket zaten, moeten worden meegestuurd.

Indien een Product is gekocht als onderdeel van een bundel van verschillende Producten, moeten alle Producten uit die bundel worden teruggestuurd.

Behandel het Product/ de Producten met redelijke zorg en stuur het/ze terug in de staat waarin het/ze aan u is/zijn geleverd.

Pak het Product/de Producten veilig in en zorg ervoor dat zowel de retourcode als uw ordernummer duidelijk zichtbaar zijn op de buitenkant van het pakket.

Om het terugsturen snel en veilig te laten verlopen, raden wij u aan om de gegeven instructies voor het terugsturen op te volgen en gebruik te maken van het retouretiket dat wij aan u hebben verstrekt.

Wij restitueren de prijs die u voor het Product/de Producten heeft betaald, plus de oorspronkelijke verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

Wij kunnen echter wachten met de terugbetaling totdat wij het Product/de Producten hebben teruggekregen of het bewijs hebben ontvangen dat u het Product/de Producten heeft teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien u heeft gekozen voor een leveringsmogelijkheid per expresse, zullen uitsluitend de oorspronkelijke standaardverzendkosten worden vergoed.

De restitutie zal per e-mail worden bevestigd.

Voor de betaling zal hetzelfde betaalmiddel worden gebruikt als u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

Indien u een Product/Producten terugstuurt 1) waarvoor u niet het recht heeft om het/ze terug te sturen, 2) dat/die u heeft beschadigd of gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de het Product/de Producten vast te stellen, 3) waarbij een Product/Producten ontbreekt/ontbreken, of 4) waarbij u anderszins verzuimt redelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het terugsturen van het Product/Producten, behouden wij ons het recht voor om uw retourzending alsmede restitutie te weigeren, of door ons gemaakte redelijke reparatiekosten of de aan u verschuldigde terugbetalingen te verminderen voor de waardevermindering van het Product/de Producten, alles met inachtneming van toepasselijke wetgeving.

Andere kwesties betreffende terugzending: Indien de door u ontvangen Producten niet overeenkomen met de Producten die u heeft besteld, of indien uw levering onvolledig is of beschadigd tijdens transport, neemt u dan onverwijld contact op met onze [Klantenservice] voor hulp via e-mail of telefoon.

Garanties en wettelijke rechten

Wij bieden u een wettelijke garantie van overeenstemming overeenkomstig de wetgeving van Nederland.

Ons garantiebeleid voor een Product/Producten is nader omschreven op onze website, onder [Garantiebeleid].

NB. DIT GARANTIEBELEID HEEFT GEEN GEVOLGEN VOOR UW EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN (EN MAG NIET ALS ZODANIG WORDEN GELEZEN), NOCH WORDEN UW EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN HIERDOOR UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT.

Indien u van mening bent dat u recht heeft op diensten onder de garantie kunt u contact opnemen met onze [Klantenservice].

Persoonsgegevens

Het gebruik van uw persoonsgegevens is onderworpen aan het [Privacybeleid] dat is te vinden op onze website en in aanvullende bepalingen in deze Verkoopvoorwaarden. Om een Product/Producten in de Online Store te kunnen kopen, moet u akkoord gaan met het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens als beschreven in genoemd [Privacybeleid].

Wij zullen redelijke zorg betrachten om de gegevens van uw order en betaling veilig te houden, maar wij kunnen (wanneer wij niet in belangrijke mate nalatig zijn geweest) niet aansprakelijk worden gehouden voor door u geleden verlies wanneer een derde ongeoorloofde toegang verkrijgt tot de gegevens die u heeft verstrekt bij uw bezoek aan de website of het plaatsen van een order via de website.

Onze aansprakelijkheid

Deze Verkoopvoorwaarden vermelden de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheid ten aanzien van de levering van de Producten. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, verwerpen wij alle vormen van garantie, expliciet of impliciet, en voorwaarden of andere bepalingen anders dan die uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden worden genoemd. Met name is het niet onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor het door u beoogde gebruik, tenzij u ons dergelijk gebruik heeft medegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst en wij dergelijk gebruik hebben aanvaard.

Hoewel wij redelijk inspanningen betrachten om de juistheid te verifiëren van de informatie die wij in de Online Store plaatsen, geven wij geen garantie dat de Online Store aan uw eisen voldoet of ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die de Online Store beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs, of de volledige functionaliteit, juistheid en/of betrouwbaarheid van de Online Store weergeeft. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor verlies van inhoud of materiaal dat is geüpload of verzonden via de Online Store.

Wij zijn niet aansprakelijk, uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad of andere hoofde, voor verlies van inkomen, winstderving, verlies van contracten, zaken of verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade of enige andere vorm van lucrum cessans of indirecte of gevolgschade , ongeacht de manier waarop deze ontstaat. Niets in dit hoofdstuk heeft gevolgen voor uw wettelijke rechten en niets in deze Verkoopvoorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt aansprakelijkheid die op grond van toepasselijke wetgeving niet beperkt of uitgesloten mag worden, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid die voortvloeit uit overlijden of letselschade veroorzaakt door nalatigheid of bedrog.

Algemeen

De Online Store mag uitsluitend worden gebruikt voor legale doeleinden en op een legale wijze. U stemt er mee in dat zich zult houden aan alle toepasselijke wetgeving en regelgeving met betrekking tot de Online Store en transacties uitgevoerd in of via de Online Store.

Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden gehandhaafd voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving en zal dit geen gevolgen hebben voor of afbreuk doen aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Met betrekking tot aankopen uit de Online Store, zullen wij elektronisch communiceren door het sturen van een e-mail of andere elektronische mededelingen.

NB. DEZE VERKOOPVOORWAARDEN HEBBEN GEEN GEVOLGEN VOOR WETTELIJKE RECHTEN VAN U DIE NIET BIJ OVEREENKOMST KUNNEN WORDEN VERWORPEN OF BEPERKT (EN MOGEN NIET ALS ZODANIG WORDEN GELEZEN).

Klantenservice

Onze Klantenservice zal u helpen bij eventuele vragen in verband met een order in de Online Store. U kunt contact met ons opnemen, telefonisch of per e-mail, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, behalve op officiële feestdagen:
Telefonisch: +31 206 551 449
Per e-mail: consumerservice-nl-nl@arcteryx.com

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd naar het recht van Nederland met uitsluiting van de regels omtrent internationaal privaatrecht. Het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

BIJLAGE 1 - MODEL HERROEPINGSFORMULIER

(dit formulier uitsluitend invullen indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden)

Aan: Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc, Incorporate number: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada V7H 1A8,
consumerservice-nl-nl@arcteryx.com:

Ik/Wij (*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*).

 • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
 • Naam/Namen van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum
 • (*) Doorhalen waar van toepassing.

  Can't Find what you are looking for?

  If you are unable to find the information you are looking for in the customer support centre please contact one of our Customer Service Representative and we will help answer your questions.

  Customer Service Hours:

  0031858883774

  Americas: 8am-5pm, Mon-Fri PST

  Europe: 9am-6pm, Mon-Fri CET

  Contact Us Form

  Currently, our response time is 3 to 5 business days.