Sie können nicht die Informationen finden, die Sie suchen?

Kontaktieren Sie bitte einen unserer Mitarbeiter des Kundenservices, wenn Sie in unserem Kundenserviceportal nicht die Informationen finden können, die Sie suchen. Wir werden Ihnen helfen, Ihre Fragen zu beantworten.

Erreichbarkeit des Kundenservices:

003228081137
Amerika: Mo-Fr 9-17 Uhr (PST)
Europa: Mo-Fr 9-18 Uhr (MEZ)

Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen weiter.
Antwort in voraussichtlich 2–3 Tagen

Algemene Verkoopvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”)

Versie 2014-1; bekendgemaakt en ingaande op 17 september 2014.

Deze Algemene Voorwaarden stellen de voorwaarden vast voor de verkopen tussen een persoon die  ARC’TERYX producten (“Producten”) wenst te kopen via de website www.arcteryx.com (de “Online Store”) en
Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc, een Canadese vennootschap Oprichtingsnummer: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada V7H 1A8, telefoonnummer +1 604-960-3001, fax nummer +1 604-904-3692

De Online Store is eigendom van en wordt geëxploiteerd door
Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc, Oprichtingsnummer: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada V7H 1A8, telefoonnummer +1 604-960-3001, fax nummer +1 604-904-3692

(gezamenlijk “ARC’TERYX”, “wij” of “ons”, afhankelijk van de context).

Over deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op aankopen in de Online Store.

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen de ingangsdatum dan bovenaan vermelden. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op orders die zijn geplaatst op of na de ingangsdatum daarvan.

DOOR EEN ORDER TE PLAATSEN VOOR EEN PRODUCT/PRODUCTEN GAAT U AKKOORD OM GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ZE TE AANVAARDEN.

Het plaatsen van een Order

Gelieve te noteren dat orders uitsluitend kunnen worden geplaatst door consumenten, zijnde natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Wij aanvaarden derhalve geen orders geplaatst door bedrijven, verenigingen, zelfstandige opdrachtnemers of andere rechtspersonen.

Om een Product/Producten te kunnen kopen dient u:

 • de volgende gegevens te verstrekken: uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere informatie die wordt gevraagd;
 • tenminste 18 jaar oud te zijn.

 

Indien u een account heeft aangemaakt met een persoonlijke gebruikersidentificatie en een wachtwoord, moet u uw wachtwoord te allen tijde veilig bewaren en aan niemand bekend maken, aangezien u persoonlijk verantwoordelijk bent voor iedere aankoop die wordt gedaan met behulp van uw gebruikersidentificatie en wachtwoord.

Verwerking van orders en totstandkoming van de overeenkomst

U stemt ermee in dat uw order een aanbod is om het Product/de Producten te kopen die worden genoemd in uw order krachtens deze Algemene Voorwaarden. Alle orders moeten vervolgens door ons worden aanvaard.

Wij kunnen er geheel naar eigen goeddunken voor kiezen om orders niet te aanvaarden, en in het bijzonder onregelmatige orders, orders waarvan wij vermoeden dat ze niet te goeder trouw zijn geplaatst of orders die niet zijn geplaatst door consumenten. Wij hoeven geen reden te geven voor onze weigering om een order te aanvaarden, maar kunnen geheel naar eigen goeddunken besluiten om wel een reden te geven.

Nadat wij uw order hebben ontvangen en indien wij deze aanvaarden, sturen wij u een orderbevestiging per e-mail met daarin uw ordernummer en de gegevens van het Product/de Producten die uw heeft besteld alsook de Algemene Voorwaarden.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de e-mail met de orderbevestiging ontvangt.

De e-mail met de orderbevestiging is uw aankoopbewijs, gelieve deze te bewaren aangezien wij uw contract niet zullen archiveren.

Prijzen, verzend- en behandelkosten en belastingen

De prijs die voor een Product in rekening wordt gebracht, is de prijs die geldt op het moment dat de order wordt geplaatst en zal worden vermeld in de e-mail met de orderbevestiging.

Wij kunnen prijzen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Prijsverhogingen zijn uitsluitend van toepassing op orders die geplaats zijn ná een dergelijke wijziging.

De prijzen voor het Product/de Producten zijn inclusief BTW of andere toepasselijke belastingen maar omvatten geen kosten voor verzending en behandeling.

Afzonderlijke kosten voor verzending, behandeling en de bijbehorende BTW of andere belastingen, zullen worden aangegeven in de Online Store tijdens de bestelprocedure en, in elk geval, op de e-mail met orderbevestiging. Indien bepaalde kosten redelijkerwijs niet kunnen worden berekend voordat de overeenkomst tot stand is gekomen zult u nader worden geïnformeerd over de manier waarop de totale prijs zal worden berekend.

Levering

Wij leveren een Product/Producten enkel in Oostenrijk, België, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, rekening houdend met de volgende beperkingen:

Wij kunnen niet leveren aan:

 • Postbusadressen,
 • Buitenlandse legeradressen,
 • Gevangenissen en
 • Faröer Eilanden, Groenland,
 • Åland,
 • Guadeloupe, Martinique, Guyana, Mayotte, Reunion, Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, Saint-Pierre en Miquelon, Sint-Bartholomeus, Saint-Martin, Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden, Wallis en Futuna,
 • Monaco,
 • Büsingen am Hochrhein, Helgoland,
 • Campione d'Italia, Livigno, de Italiaanse wateren van het Meer van Lugano,
 • Jan Mayen, Spitsbergen,
 • Andorra, San Marino, het Vaticaan,
 • De Canarische Eilanden, Ceuta, Melilla,
 • Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten,
 • Guernsey, Anguilla, Ascension, Bermuda, het Brits Indische Oceaanterritorium, het Brits Antarctische Territorium, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, de Falklandeilanden, Gibraltar, het eiland Man, Jersey, Montserrat, de Pitcairneilanden, Sint-Helena, Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden, de Turks- en Caicoseilanden.

De leveringsmogelijkheden zijn als volgt:

 • Standaard: geschatte leveringstijd van 3 tot 7 werkdagen
 • Expres: geschatte leveringstijd van 2 tot 3 werkdagen

De leveringstijd alsook de door u gekozen leveringsoptie zullen worden bevestigd in de orderbevestiging.

De leveringsdatum zal geen 30 dagen overschrijden, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een latere datum.

Indien u een gepersonaliseerd Product/gepersonaliseerde Producten heeft besteld, wordt de fabricagetijd voor een dergelijk gepersonaliseerd Product/dergelijke gepersonaliseerde Producten opgeteld bij de verzendtijd van de gekozen leveringsoptie.

Indien u de levering onredelijk uitstelt of de ontvangst van de levering vertraagt nadat wij u hebben laten weten dat wij hebben geprobeerd om het bestelde Product/de bestelde Producten aan u te leveren, of indien u een onjuist afleveradres heeft verstrekt waardoor de levering mislukt, zal het te leveren pakket aan ons worden teruggestuurd. Indien het Product/de Producten gedurende een periode van 7 werkdagen na de eerste poging tot levering onafgeleverd blijft/blijven en aan ons wordt/worden teruggestuurd, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden en zullen wij u terugbetalen overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraagde levering of een tekortkoming in de nakoming, indien de vertraging of de tekortkoming niet te wijten is aan onze fout, noch ons kan worden toegerekend krachtens de wet of algemeen aanvaarde rechtsbeginselen.

Wij moedigen u aan het geleverde pakket en het ontvangen Product/de ontvangen Producten te inspecteren binnen 14 (veertien) dagen nadat ze aan u zijn geleverd om de staat ervan te controleren en na te gaan of het geleverde pakket alle door u bestelde inhoud bevat. Neem in geval van beschadigde of ontbrekende Product(en) contact op met onze [Klantenservice].

Beschikbaarheid van Producten

Wij garanderen niet de beschikbaarheid van een Product/Producten in de Online Store. Behoudens indien wij uw order hebben aanvaard, behouden wij ons het recht voor om een Product/Producten te wijzigen en de levering of fabricage ervan te beëindigen, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving.

Compatibiliteit, Productinformatie

Gelieve er bij het plaatsen van uw order op te letten dat het Product/de Producten dat/die u koopt compatibel is/zijn voor het beoogde gebruik. Gelieve de Online Store als uw definitieve referentiepunt te gebruiken voor het controleren van de compatibiliteit. Bij verschillen tussen de inhoud van de Online Store en de inhoud van een andere website (of andere informatiebron), wordt uitgegaan van de compatibiliteit van het Product/de Producten als getoond in de Online Store op het moment van de aankoop.

Betaling

De volgende betaalmiddelen kunnen worden gebruikt: Visa, MasterCard, PayPal vanaf 23 juli 2014

Alle betalingen worden op veiligheid gecontroleerd.

Wij kunnen daarom contact met u opnemen om uw orderinformatie en ordergegevens te bevestigen, zoals bewijs van het adres, bewijs dat het adres op naam staat van de persoon die is opgegeven als afleveradres, enz.

Retourzending en terugbetaling

Gelieve te noteren dat wij uitsluitend retourzendingen en terugbetalingen in behandeling nemen voor een Product/Producten dat/die in de Online Store is/zijn gekocht.

Herroepingsrecht: Indien u een Product/Producten heeft gekocht voor uw eigen privégebruik als consument en u wilt uw recht uitoefenen om de overeenkomst te herroepen en het Product/de Producten terug te zenden, kunt u dit doen, op voorwaarde dat u onze [Klantenservice] informeert binnen 14  dagen na de dag waarop u het Product/de Producten ontvangt.

Wanneer een overeenkomst betrekking heeft op meerdere Producten, vervalt uw herroepingsrecht binnen 14  dagen na de dag waarop u het laatste Product ontvangt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u het modelformulier voor herroeping dat is aangehecht als Bijlage 1 terug te zenden of een andere ondubbelzinnige verklaring aan ons af te leggen, bijvoorbeeld door onze [Klantenservice] te contacteren per telefoon, e-mail en/of het Retourformulier te gebruiken.

U mag enkel Producten terugzenden waarvoor u redelijk zorg heeft gedragen en die u niet heeft gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het Product/de Producten vast te stellen. U bent aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van een Product/Producten wanneer u meer met het Product/de Producten heeft gedaan dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de behoorlijke werking vast te stellen van het Product/de Producten dat/die u heeft gekocht.

GELIEVE TE NOTEREN DAT U DIT HERROEPINGSRECHT NIET KUNT UITOEFENEN TEN AANZIEN VAN:

 • EEN PRODUCT/PRODUCTEN DAT IS/DIE VERVAARDIGD ZIJN VOLGENS SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT OF DUIDELIJK GEPERSONALISEERD ZIJN
 • VERZEGELDE HARNASSEN WAARVAN DE VERZEGELING NA DE LEVERING IS VERBROKEN EN DIE NIET GESCHIKT ZIJN OM TE WORDEN TERUGGEZONDEN OM REDENEN VAN GEZONDHEIDSBESCHERMING
 • VERZEGELD ONDERGOED WAARVAN DE VERZEGELING NA DE LEVERING IS VERBROKEN EN DAT NIET GESCHIKT IS OM TE WORDEN TERUGGEZONDEN OM HYGIËNISCHE REDENEN

 

Om het Product/de Producten terug te zenden, kan u het modelformulier voor herroeping dat is aangehecht als Bijlage 1 terugzenden, of een andere ondubbelzinnige verklaring aan ons afleggen, bijvoorbeeld door het  Retourformulier  dat online of via onze [Klantenservice] kan worden verkregen, ingevuld terug te zenden.

Wanneer wij uw verklaring hebben ontvangen dat u het contract wenst te herroepen, sturen wij u een e-mail ter bevestiging.

U dient het Product/de Producten vervolgens onverwijld aan ons terug te sturen, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons heeft geïnformeerd over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product/de Producten komen voor uw rekening.

Procedure voor het terugsturen

Een Retourformulier is beschikbaar in de Online Store.

Print dit formulier, vul het in en plaats het in het pakket met het/de terug te sturen Product/Producten.

Het Product/de Producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking.

Alle accessoires, gebruikershandleidingen en eventuele gratis geschenken die in het pakket zaten, moeten worden meegestuurd.

Indien een Product is gekocht als onderdeel van een bundel van verschillende Producten, moeten alle Producten uit die bundel worden teruggestuurd.

Gelieve het Product/ de Producten met redelijke zorg te behandelen en terug te sturen in de staat waarin het/ze aan u is/zijn geleverd.

Gelieve het Product/de Producten veilig te verpakken en zorg ervoor dat zowel de retourcode als uw ordernummer duidelijk zichtbaar is/zijn op de buitenkant van het pakket.

Om het terugsturen snel en veilig te laten verlopen, raden wij u aan om de gegeven instructies voor het terugsturen op te volgen en gebruik te maken van het retouretiket dat wij aan u hebben verstrekt.

Wij zullen de prijs die u voor het Product/de Producten heeft betaald terugbetalen, plus de oorspronkelijke verzendkosten, binnen 14 dagen na de dag waarop we worden geïnformeerd van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij kunnen echter wachten met de terugbetaling totdat wij het Product/de Producten hebben teruggekregen of het bewijs hebben ontvangen dat u het Product/de Producten heeft teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien u heeft gekozen voor een expres leveringsoptie, zullen uitsluitend de oorspronkelijke standaardverzendkosten worden vergoed.

De terugbetaling zal per e-mail worden bevestigd.

Voor de betaling zal hetzelfde betaalmiddel worden gebruikt als u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

Indien u een Product/Producten terugstuurt 1) waarvoor u niet het recht heeft om het/ze terug te sturen, 2) dat/die u heeft beschadigd of gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de het Product/de Producten vast te stellen, 3) waarbij een Product/Producten ontbreekt/ontbreken, of 4) waarbij u anderszins verzuimt redelijke zorgvuldigheid te betrachten bij het terugsturen van het Product/Producten, behouden wij ons het recht voor om uw retourzending alsmede de terugbetaling te weigeren, of de aan u verschuldigde terugbetalingen te verminderen voor de waardevermindering van het Product/de Producten, alles met inachtneming van toepasselijke wetgeving.

Andere gevallen van terugzending: Indien de door u ontvangen Producten niet overeenkomen met de Producten die u heeft besteld, of indien uw levering onvolledig is of beschadigd tijdens transport, gelieve dan onverwijld contact op te nemen met onze [Klantenservice] voor hulp via e-mail of telefoon.

Garanties en wettelijke rechten

Wij bieden u een wettelijke  garantie van overeenstemming overeenkomstig de wetgeving van België.

Ons garantiebeleid voor een Product/Producten is nader omschreven op onze website, onder [Garantiebeleid].

GELIEVE TE NOTEREN DAT DIT GARANTIEBELEID GEEN INVLOED HEEFT OP UW EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN (EN MAG NIET ALS ZODANIG WORDEN GELEZEN), NOCH WORDEN UW EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN HIERDOOR UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT.

Indien u van mening bent dat u recht heeft op diensten onder de garantie kunt u contact opnemen met onze [Klantenservice].

Persoonsgegevens

Het gebruik van uw persoonsgegevens is onderworpen aan het [Privacybeleid] dat is te vinden op onze website en in aanvullende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Om een Product/Producten in de Online Store te kunnen kopen, moet u akkoord gaan met het Privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens als beschreven in genoemd [Privacybeleid].

Wij zullen met redelijke zorg betrachten om de gegevens van uw order en betaling veilig te houden, maar wij kunnen (behoudens grove nalatigheid) niet aansprakelijk worden gehouden voor door u geleden verlies wanneer een derde ongeoorloofde toegang verkrijgt tot de gegevens die u heeft verstrekt bij uw bezoek aan de website of het plaatsen van een order via de website.

Onze aansprakelijkheid

Deze Algemene Voorwaarden vermelden de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheid ten aanzien van de levering van de Producten. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, verwerpen wij alle vormen van garantie, expliciet of impliciet, en alle voorwaarden of andere bepalingen anders dan die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden worden genoemd. Met name is het niet onze verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat het Product/de Producten geschikt zijn voor het door u beoogde gebruik, tenzij u ons dergelijk gebruik heeft medegedeeld bij het sluiten van de overeenkomst en wij dergelijk gebruik hebben aanvaard.

Hoewel wij redelijk inspanningen betrachten om de juistheid te verifiëren van de informatie die wij in de Online Store plaatsen, garanderen wij niet dat de Online Store aan uw eisen voldoet of ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn, dat fouten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of de server die de Online Store beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs, of de volledige functionaliteit, juistheid en/of betrouwbaarheid van de Online Store weergeeft. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor verlies van inhoud of materiaal dat is geüpload of verzonden via de Online Store.

Wij zijn niet aansprakelijk, uit hoofde van overeenkomst, onrechtmatige daad of op enige andere grond, voor verlies van inkomen, winstderving, verlies van contracten, zaken of verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatieschade of enige andere vorm van lucrum cessans of indirecte of gevolgschade, ongeacht de manier waarop deze ontstaat. Niets in dit Artikel heeft echter een invloed op uw wettelijke rechten en niets in deze Algemene Voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt aansprakelijkheid die op grond van toepasselijke wetgeving niet beperkt of uitgesloten mag worden, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid die voortvloeit uit overlijden of letselschade en aansprakelijkheid voor opzettelijke fout of bedrog.

Algemeen

De Online Store mag uitsluitend worden gebruikt voor legale doeleinden en op een legale wijze. U stemt er mee in dat zich zult houden aan alle toepasselijke wetgeving en regelgeving met betrekking tot de Online Store en transacties uitgevoerd in of via de Online Store.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden gehandhaafd voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving en zal dit geen invloed hebben op of afbreuk doen aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Met betrekking tot aankopen uit de Online Store, zullen wij elektronisch communiceren door het sturen van een e-mail of andere elektronische mededelingen. U stemt er mee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch worden gedaan, voldoen aan het wettelijke vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

GELIEVE TE NOTEREN DAT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEEN INVLOED HEBBEN OP UW WETTELIJKE RECHTEN WAARVAN CONTRACTUEEL GEEN AFSTAND KAN WORDEN GEDAAN OF DIE CONTRACTUEEL NIET KUNNEN WORDEN BEPERKT (EN MOGEN NIET ALS ZODANIG WORDEN GELEZEN).

Klantenservice

Onze Klantenservice zal u helpen bij eventuele vragen in verband met een order in de Online Store. U kunt contact met ons opnemen, telefonisch of per e-mail, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, behalve op officiële feestdagen:
Telefonisch +32 241 601 64
Per e-mail consumerservice-be-fr@arcteryx.com

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd overeenkomstig het recht van België.

Bijlage 1 – Modelformulier voor Herroeping

(uitsluitend in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Aan:
Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc, Oprichtingsnummer: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, British Columbia, Canada V7H 1A8, consumerservice-be-fr@arcteryx.com

Ik/Wij  deel/delen u hierbij mede dat ik/wij  onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende Product/de volgende Producten  herroep/herroepen:

 • Besteld op __________ /ontvangen op ___________
 • Naam/Namen van de consument(en)
 • Adres van de consument(en)
 • Handtekening van de consument(en)
 • Datum