¿No encuentra lo que busca?

Si no encuentra la información que busca en nuestro Centro de Atención al Cliente, póngase en contacto con uno de nuestros agentes del servicio de atención al cliente para que podamos responder a sus preguntas.

Horario de atención al cliente:

00420228880004
América: 8:00 - 17:00 de lunes a viernes (huso horario del Pacífico)
Europa: 9:00 - 18:00 de lunes a viernes (GMT+1)

Contacte con nosotros
El plazo estimado de respuesta del correo electrónico oscila actualmente entre 2 y 3 días laborables

Podmínky prodeje (dále jen „Podmínky prodeje“)

Verze 2014-1; zveřejněná a účinná dnem 17. září 2014.

Tyto Podmínky zakládají podmínky prodeje mezi jakoukoliv fyzickou osobou, která má v úmyslu zakoupit výrobky značky ARC’TERYX (dále jen „Výrobky“) z internetových stránek www.arcteryx.com (dále jen „Internetový obchod“), a Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc, kanadskou společností s registračním číslem: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada V7H 1A8, telefonní číslo +1 604-960-3001, fax +1 604-904-3692

Internetový obchod vlastní a provozuje Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc, registrační číslo: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada V7H 1A8, telefonní číslo +1 604-960-3001, fax +1 604-904-3692, (dále společně jen „ARC’TERYX“, „my“ nebo „nás“ podle kontextu).

O těchto Podmínkách

Tyto Podmínky platí pouze pro nákupy prováděné v Internetovém obchodě.

Tyto Podmínky můžeme čas od času měnit. Datum účinnosti uvedeme výše. Jakékoliv změny Podmínek se budou vztahovat na objednávky zadané v den účinnosti nebo po tomto datu.

ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY NA VÝROBKY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE A ŽE JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ.

Zadání objednávky

Upozorňujeme, že objednávky mohou být zadány pouze fyzickými osobami, které se nezabývají obchodem. Z toho důvodu nebudeme akceptovat objednávky zadané společnostmi, asociacemi, nezávislými kontraktory či jinými právnickými osobami.

Abyste si mohli zakoupit Výrobky, musíte učinit následující:

 • poskytnout vaše jméno a adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podrobné platební či jiné povinné údaje;
 • musí vám být 18 let a více;

Pokud jste si vytvořili účet uvádějící osobní uživatelské identifikační údaje a heslo, vždy své heslo chraňte a nesdělujte je jiné osobě, jelikož máte osobní odpovědnost za každý nákup, při kterém se použijí vaše uživatelské údaje a heslo.

Zadání objednávky a uzavření smlouvy

Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou na nákup Výrobku (Výrobků) uvedených ve vaší objednávce podle těchto Podmínek. Veškeré objednávky poté musejí být námi akceptovány, aby byla smlouva uzavřena. Žádná z informací obsažených v našich reklamách, brožurách, jiných písemných materiálech nebo na webových stránkách nepředstavuje náš návrh dodat Výrobek (Výrobky) za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží, a nepovažuje se za nabídku k uzavření smlouvy.

Můžeme se rozhodnout objednávku nepřijmout, ať již na základě svého výhradního uvážení nebo v případě, že se jedná o výrazně nestandardní objednávku, objednávku, u které vzniká podezření, že nebyla zadána v dobré víře, či objednávku, která nebyla zadána fyzickými osobami. Nejsme povinni uvádět důvody takového odmítnutí objednávky, i když tak na základě svého výhradního uvážení můžeme učinit. Pokud vaši objednávku nepotvrdíme, nejsme povinni Výrobek (Výrobky) poskytnout.

Poté, co vaši objednávku obdržíme, a za předpokladu, že ji akceptujeme, zašleme vám neprodleně e-mailem potvrzení objednávky s číslem vaší objednávky a podrobnými údaji o Výrobku (Výrobcích), který (které) jste si objednali, a Podmínky.

Vaše objednávka bude přijata okamžikem, kdy obdržíte e-mailem potvrzení objednávky.

Potvrzení objednávky e-mailem je pro vás dokladem o nákupu, pečlivě si jej proto uložte, neboť my vaši smlouvu nebudeme archivovat.

Ceny, poštovné a manipulační poplatky a příslušné daně

Cena účtovaná za Výrobek bude cenou platnou v době zadání objednávky a bude uvedena v potvrzení objednávky e-mailem.

Ceny můžeme bez dalšího kdykoliv změnit. Změna ceny platí pouze pro objednávky zadané po provedení takové změny.

Ceny za Výrobky jsou včetně DPH či jiných příslušných daní, jejich součástí však není poštovné a manipulační poplatky.

Samostatné poplatky za poštovné, manipulační poplatky a související DPH či jiné daně budou uvedeny v Internetovém obchodě v době objednávky a v každém případě v potvrzení objednávky e-mailem.

V případě, že některé náklady nemohou být vypočítány před uzavřením smlouvy, budete informováni o způsobu, jakým bude celková cena vypočítána.

Doručení

Výrobek (Výrobky) zasíláme pouze do Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Irsko, Itálie, Norska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Nizozemí a Spojeného království, Polsko, s výhradou následujících omezení:

Výrobky nedoručujeme na následující adresy:

 • PO Box
 • Zahraniční vojenská zařízení
 • Věznice a
 • Faerské ostrovy, Grónsko,
 • Ålandy,
 • Guadeloupe, Martinik, Guyana, Mayotte, Réunion, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Saint-Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Francouzská jižní a antarktická území, Wallis a Futuna,
 • Monako,
 • Büsingen am Hochrhein, Helgoland,
 • Campione d'Italia, Livigno, Italské vody Luganského jezera,
 • Jan Mayen, Špicberky,
 • Andorra, San Marino, Vatikán,
 • Kanárské ostrovy, Ceuta, Melilla,
 • Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Svatý Eustach, Svatý Martin,
 • Guernsey, Anguilla, Ascension, Bermudy, Britské indickooceánské území, Britské antarktické území, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Falklandy, Gibraltar, Ostrov Man, Jersey, Montserrat, Pitcairnovy ostrovy, Svatá Helena, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Turks a Caicos.

Způsoby doručení jsou následující:

 • Standardně: předpokládaná doba doručení 3 až 7 pracovních dnů
 • Expres: předpokládaná doba doručení 2 až 3 pracovní dny

Dodací doba i způsob doručení, který si vyberete, budou potvrzeny v potvrzení objednávky.

Dodací doba nebude delší než 30 dnů, pokud si konkrétně nesjednáte pozdější datum dodání.

Pokud si objednáte jakýkoliv na míru přizpůsobený Výrobek (Výrobky), bude doba výroby takového na míru přizpůsobeného Výrobku (Výrobků) přičtena k dodací době u vybraného způsobu doručení.

Pokud budete bezdůvodně zdržovat dodávku nebo odkládat její převzetí poté, co jsme vám oznámili, že jsme se vám snažili objednaný Výrobek (Výrobky) doručit, nebo pokud jste nám poskytli nesprávnou doručovací adresu, v důsledku čehož nemohla být dodávka úspěšně doručena, bude nám doručovaný balíček zaslán zpět. Pokud nebude Výrobek (Výrobky) doručen do 7 pracovních dnů od prvního pokusu o doručení a bude nám vrácen jako nedoručitelný, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a vrátíme vám peníze v souladu s ustanovením článku 9.

Neponeseme odpovědnost za opožděnou dodávku nebo její neprovedení, pokud toto prodlení či neprovedení bylo způsobeno okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu, zejména válkou nebo teroristickým činem, stávkami, národními či místními stavy nouze, selháním přepravních společností, výpadkem energie nebo médií, zemětřesením nebo jinými přírodními katastrofami.

Doporučujeme, abyste si doručovaný balíček a převzaté Výrobky zkontrolovali do 14 (čtrnácti) dnů poté, co jste je obdrželi, ověřili si jejich stav a zda je obsah doručované zásilky kompletní. Pokud bude Výrobek (Výrobky) poškozen nebo bude chybět, obraťte se na naše [oddělení služeb zákazníkům].

Dostupnost Výrobku (Výrobků)

Nezaručujeme dostupnost jakéhokoli Výrobku (Výrobků) v Internetovém obchodě.

Dokud neakceptujeme vaši objednávku, vyhrazujeme si právo bez dalšího upozornění změnit, přerušit či ukončit dostupnost jakéhokoliv Výrobku (Výrobků), aniž by nám vznikla jakákoliv odpovědnost.

Kompatibilita, informace o Výrobku

Při zadávání objednávky věnujte, prosím, pozornost tomu, zda je Výrobek (Výrobky), který kupujete, vhodný pro zamýšlené použití. Při kontrole vhodnosti (kompatibility) se, prosím, obraťte na Internetový obchod jako na váš konečný referenční zdroj. V případě rozdílu mezi obsahem předkládaným Internetovým obchodem a jakýmikoliv jinými webovými stránkami (nebo jakýmkoliv jiným informačním zdrojem) bude rozhodující kompatibilita Výrobků uvedená v Internetovém obchodě v době koupě.

Platba

Platbu lze provést prostřednictvím kreditní karty (Visa / Mastercard) - od 23. července 2014 prostřednictvím Paypal

Veškeré platby budou podléhat bezpečnostním kontrolám.

Pracovníci naší služby se na vás mohou z těchto důvodů obrátit se žádostí o potvrzení informací o vaší objednávce a údajů v ní uvedených, jako například doložení adresy, doložení adresy na jméno osoby uvedené na doručovací adrese apod.

Vrácení Výrobků a peněz

Upozorňujeme, že vrácení Výrobků a peněz se týká pouze Výrobku (Výrobků) zakoupených v Internetovém obchodě.

Právo na odstoupení: Pokud jste si Výrobky zakoupili pro své vlastní užívání jako spotřebitel a chcete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy a vrácení Výrobku (Výrobků), můžete tak učinit za předpokladu, že v tomto smyslu budete informovat naše [oddělení služeb zákazníkům] do 60 dnů od data obdržení Výrobku (Výrobků).

Pokud se smlouva týká několika druhů Výrobků, vaše právo na odstoupení zanikne do 60 dnů od data, kdy jste obdrželi poslední z Výrobků.

Při uplatnění svého práva na odstoupení, prosím, vraťte vzor storno formuláře připojeného jako Příloha 1, nebo směrem k nám učiňte jakékoli jiné jednoznačné prohlášení, například kontaktujte naše [oddělení služeb zákazníkům] telefonicky, e-mailem a/nebo formulářem pro vrácení zboží.

Vrátit můžete pouze Výrobek (Výrobky), o který jste se řádně starali a který jste nepoužili způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti Produktu (Produktů). Ponesete odpovědnost za jakékoliv snížení hodnoty Výrobku (Výrobků) plynoucí ze způsobu vašeho nakládání s Výrobkem (Výrobky) jinak, než je nutné ke zjištění vlastnosti, povahy a řádného fungování Výrobku (Výrobků), který jste zakoupili.

UPOZORŇUJEME, ŽE TOTO PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY NEMŮŽETE UPLATNIT VE VZTAHU K:

 • JAKÉMUKOLIV VÝROBKU (VÝROBKŮM), KTERÉ JIŽ BYLY UPRAVENY PODLE SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA NEBO NA MÍRU PRO URČITOU OSOBU;
 • LEZECKÝM ÚVAZKŮM, DODANÝM V UZAVŘENÉM OBALU, POKUD BYLY PO DODÁNÍ Z OBALU VYŇATY A TÍM NEJSOU ZPŮSOBILÉ K VRÁCENÍ Z DŮVODU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ;
 • JAKÉMUKOLIV VÝROBKU NEBO VÝROBKŮM Z NABÍDKY SPODNÍHO PRÁDLA, V UZAVŘENÉM OBALU, POKUD TENTO (TYTO) BYL (BYLY) Z OBALU VYŇAT (VYŇATY) PO DORUČENÍ A TÍM NENÍ (NEJSOU) ZPŮSOBILÝ (ZPŮSOBILÉ) K VRÁCENÍ Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ

V případě vrácení Výrobku (Výrobků) vraťte vzor storno formuláře připojeného jako Příloha 1 nebo směrem k nám učiňte jakékoli jiné jednoznačné prohlášení, například vrácením vyplněného formuláře pro vrácení zboží, který můžete získat online nebo od našeho [oddělení služeb zákazníkům].

Jakmile od vás obdržíme prohlášení o odstoupení od smlouvy, zašleme vám potvrzující e-mailovou zprávu.

Poté budete muset Výrobek (Výrobky) neprodleně vrátit, v každém případě nejpozději do 14 dnů od data, kdy jste nás informovali o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Přímé náklady na vrácení Výrobku (Výrobků) nesete vy.

Postup při vracení zboží

Formulář pro vrácení zboží je k dispozici na stránkách Internetového obchodu.

Formulář vytiskněte, vyplňte a vložte do balíčku s vraceným Výrobkem (Výrobky).

Výrobek (Výrobky) musíte vrátit v původním balení.

Musíte vrátit také veškeré příslušenství, návody k použití i dárky zdarma, které jste v daném balíčku obdrželi.

Pokud jste Výrobek zakoupili jako součást sady sestávající z několika kusů Výrobků, je nutné vrátit všechny výrobky, které byly součástí takové sady.

S Výrobkem (Výrobky) prosím zacházejte s náležitou péčí a vraťte je ve stejném stavu, v jakém vám byly dodány.

Výrobek (Výrobky) prosím zabalte tak, aby se nepoškodily, a ujistěte se, že na vnější straně balíku je dobře viditelný kód pro vrácení zboží a číslo vaší objednávky.

Aby mohlo vrácení zboží proběhnout rychle a v pořádku, doporučujeme, abyste dodrželi pokyny pro vrácení zboží a použili nálepku pro vrácení zboží, kterou jste od nás dostali.

Cenu, kterou jste za Výrobek (Výrobky) zaplatili, spolu s počátečními náklady na dopravu vám vrátíme do 14 dnů ode dne, kdy budeme informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Nicméně, refundaci můžeme odepřít do doby, než od vás obdržíme Výrobky nebo doklad o tom, že jste nám Výrobek (Výrobky) zaslali zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě, že zvolíte možnost expresního doručení, budou vám uhrazeny pouze počáteční náklady na standardní dopravu.

Vrácení peněz bude potvrzeno e-mailem.

Platba bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit při počáteční transakci.

Pokud vrátíte Výrobek (Výrobky), 1) které není možné vrátit, 2) které jste poškodili nebo použili způsobem, který přesahuje to, co je nezbytné k určení povahy, vlastností a funkčnosti Produktu (Produktů), nebo 3) z nichž některý Výrobek (Výrobky) chybí nebo 4) o které jste jinak náležitě nepečovali a nevynaložili náležitou péči při jejich vrácení, vyhrazujeme si právo vrácené zboží odmítnout a odmítnout vám vrátit peníze, nebo snížit jakékoli platby, které vám mají být vráceny z důvodu snížené hodnoty Produktu (Produktů), v souladu s příslušnými zákony.

Další případy vracení zboží: Pokud Výrobky, které jste obdrželi, neodpovídají těm, které jste si objednali, nebo pokud je dodávka neúplná nebo při přepravě došlo k jejímu poškození, kontaktujte, prosím, ihned e-mailem nebo telefonicky naše [oddělení služeb zákazníkům], které vám problém pomůže vyřešit.

Záruky a zákonná práva

Poskytujeme vám právní záruku shody v souladu s právními předpisy České republiky.

Předpis týkající se naší záruky na Výrobek (Výrobky) je k dispozici na našich webových stránkách v sekci [Záruka].

UPOZORŇUJEME, ŽE CÍLEM TÉTO ZÁRUKY NENÍ (A ZÁRUKA BY TAK ANI NEMĚLA BÝT VYKLÁDÁNA) OVLIVNIT, VYLOUČIT, OMEZIT NEBO POZASTAVIT JAKÁKOLIV ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ VÁM MOHOU NÁLEŽET.

Pokud se domníváte, že máte nárok na záruční servis, obraťte se, prosím, na naše [oddělení služeb zákazníkům].

Osobní údaje

Použití vašich osobních údajů se řídí ustanoveními [předpisu o ochraně osobních údajů], který je k dispozici na našich webových stránkách, a dalšími ustanoveními těchto Podmínek. Předpokladem pro zakoupení Výrobku (Výrobků) v Internetovém obchodě je vaše přijetí podmínek ochrany a zpracování osobních údajů tak, jak jsou stanoveny v uvedeném [předpisu o ochraně osobních údajů].

Vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom zabezpečili údaje o vaší objednávce a platbě, nemůžeme však (pokud se ovšem nejedná o hrubou nedbalost z naší strany) nést odpovědnost za případnou ztrátu, kterou můžete utrpět, pokud k nějakým údajům, které poskytujete v rámci přístupu na internetové stránky a zadávání objednávky, získá neoprávněný přístup třetí strana.

Naše odpovědnost

Tyto Podmínky stanoví úplný rozsah našich povinností a odpovědnosti v souvislosti s dodávkou Výrobků. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony se tímto zříkáme veškerých záruk jakékoliv povahy, ať již výslovných či mlčky předpokládaných, a veškerých podmínek nebo jiných ujednání, než jsou podmínky a ujednání uvedená v těchto Podmínkách. Zejména neodpovídáme za vhodnost Výrobků pro vámi zamýšlené účely, pokud jste nás o nich v okamžiku uzavírání smlouvy neinformovali a my jsme je neakceptovali.

Ačkoliv budeme vynakládat přiměřené úsilí k tomu, abychom ověřili přesnost informací, které uvádíme v Internetovém obchodě, neposkytujeme žádnou záruku, že Internetový obchod bude splňovat vaše požadavky nebo že jeho provoz bude nepřerušovaný, včasný nebo bez chyb, že závady budou odstraněny nebo že stránky nebo server, přes který jsou dostupné, jsou prosté virů nebo chyb, ani neručíme za plný rozsah funkcí, přesnost a/nebo spolehlivost Internetového obchodu. Nebudeme ručit ani vůči vám neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu obsahu nebo materiálu nahraného či přenášeného prostřednictvím Internetového obchodu.

Nebudeme smluvně, občanskoprávně ani jinak odpovědni za žádnou ztrátu příjmu, ztrátu zisku, ztrátu zakázek, obchodní činnosti nebo předpokládaných úspor, ztrátu dat, ztrátu obchodní hodnoty nebo pověsti ani za žádný jiný druh ztráty či ušlého zisku nebo následné škody nebo jakékoli škody bez ohledu na to, jakým způsobem vznikly. Nic z toho, co je uvedeno v tomto článku, však nebude mít dopad na vaše zákonná práva a nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní ani neomezí odpovědnost, kterou podle příslušného právního řádu nelze zákonným způsobem omezit nebo vyloučit, zejména odpovědnost za smrt či úraz způsobený nedbalostí nebo za podvod.

Obecná ustanovení

Internetový obchod lze využívat výhradně pro účely, které jsou v souladu se zákonem, a výhradně zákonným způsobem. Zavazujete se, že budete dodržovat všechny příslušné zákony, nařízení a předpisy vztahující se na Internetový obchod a na všechny transakce prováděné v Internetovém obchodě nebo jeho prostřednictvím.

Pokud bude kterékoliv ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, bude takové ustanovení uplatňováno v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony a platnost, zákonnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení tím nebude žádným způsobem ovlivněna ani oslabena.

V souvislosti s nakupováním v Internetovém obchodě s vámi budeme komunikovat elektronicky zasláním e-mailu nebo prostřednictvím jiných elektronických oznámení.

UPOZORŇUJEME, ŽE TYTO PODMÍNKY NEMAJÍ DOPAD (A NEMĚLY BY ANI BÝT TAKTO VYKLÁDÁNY) NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÝCH SE NELZE ZŘÍCI NEBO JE SMLUVNĚ OMEZIT.

Oddělení služeb zákazníkům

S jakýmikoliv dotazy ohledně objednávek v Internetovém obchodě vám pomůže naše oddělení služeb zákazníkům. S výjimkou státních svátků nás můžete kontaktovat od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin e-mailem nebo telefonicky:
Telefonicky na čísle +42 029 673 9005
E-mailem na adrese consumerservice-cz-en@arcteryx.com

Mimosoudní vyřizování vašich stížností

Jste dále oprávněni obracet se se stížnostmi na Českou obchodní inspekci, která mimo jiné kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky.

Příloha I: vzor formuláře k odstoupení

(vyplňte a vraťte tento formulář pouze v případě, přejete-li si odstoupit od smlouvy)

Společnosti Arc’teryx Equipment, a division of Amer Sports Canada Inc s registračním číslem: BC1040997, 110 – 2220 Dollarton Highway, North Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada V7H 1A8,
E-mail: consumerservice-cz-en@arcteryx.com

Tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy na koupi následujícího produktu (Produktů):

 • Objednáno dne __________ / doručeno dne_____________
 • Jméno zákazníka (zákazníků):
 • Adresa zákazníka (zákazníků):
 • Podpis zákazníka (zákazníků):
 • Datum:

(*) Dle potřeby vymažte.