BÆREKRAFT: DESIGNET FOR
DET LANGE LØP

Vår langsiktige tenkning når det gjelder bærekraft gjennom produktfilosofi, ansvarlig produksjon og engasjement i lokalsamfunnet.

Vår langsiktige tenkning når det gjelder bærekraft gjennom produktfilosofi, ansvarlig produksjon og engasjement i lokalsamfunnet.

Vår besettelse når det gjelder design handler om mer enn bare det å lage en jakke

Selv om vi er et selskap som fokuserer på design, handler det ikke lenger bare om å produsere så mye som mulig. Vårt design har konsekvenser. Det er ikke lenger nok å bare lage et eksepsjonelt produkt, vi må også tenke på hvordan våre produkter påvirker menneskene og planeten vår. Klimakrisen vi står i gjør at det haster. Vi må derfor utvide horisonten når det gjelder hvordan vi tenker på oss selv og hvordan vi driver virksomheten vår.

Vi har fortsatt lyst til å bruke de beste materialene til å skape det mest estetiske og holdbare utstyret som finnes. Vi har lyst til å gjøre det enklere for deg å holde utstyret i bruk. Vi har lyst til å være gode forbilder for kommende generasjoner. Vi har lyst til å styrke mennesker slik at de klarer å finne inspirasjon i naturen, i god design og i hverandre. Vi har lyst til å erkjenne vår gjensidige avhengighet av hverandre og resten av verden, og innser at klimarettferdighet ikke er mulig uten at vi også håndterer de store globale forskjellene.

Drevet av design, samhold, forskning og engasjement har vi forpliktet oss til å halvere vårt miljømessige fotavtrykk, og styrke vår positive sosiale påvirkning. Vi følger prinsippene om sirkulærøkonomi utarbeidet av Ellen MacArthur Foundation, og jobber for å oppnå mijøvennlig og optimal ressursbruk.

Her er oppskriften vi skal følge.

SAMARBEID GIR LØSNINGER MED LAVT KARBONUTSLIPP

Arc’teryx var en av de første til å signere FNs motekonvensjon for klimahandling (UN Fashion Charter), vi er medlemmer av Outdoor Industry Association's Climate Action Corps, og sammen med Pembina-instituttet medgründere av Catalyst Business Coalition, og vi var et av de første 400 selskapene som satte seg konkrete og forskningsbaserte mål. Arc'teryx tar derfor konsekvensen av at samarbeid er nøkkelen om vi skal klare å gjennomføre strukturelle endringer på tvers av bransjer, slik at vi klarer å nå Paris-avtalens mål og innføre løsninger som genererer et lavt karbonutslipp.

TENK LANGSIKTIG

Vi bruker nesten all vår energi på å designe utstyr. Vi lager utstyr som skal vare og tåle selv de tøffeste forhold.

Holdbarhet og ytelse har vært i fokus siden vi startet opp.

Samtidig vet vi at 65 % av et plaggs miljøpåvirkning skjer før du ser det, altså under produksjon og innkjøp. Dette problemet kan imidlertid spres utover plaggets levetid, så lenge produktet er laget for å vare: Med et tidløst design, en enestående kvalitet, og et fokus på holdbarhet. Det mest bærekraftige kjøpet er å ikke kjøpe noe i det hele tatt. Det å kjøpe ReGEAR™, utstyr som andre allerede har brukt og blitt glade i, er det nest beste alternativet. Skal du likevel kjøpe nytt, er det viktig for oss å tilby det beste alternativet: Et produkt med en kvalitet som vil fungere sesong etter sesong, og hvor andre brukere står i kø for å fortsette bruken av produktet etter at du har sluttet å bruke det. Hver gang du velger å ikke kjøpe noe nytt, når du prioriterer holdbarhet fremfor engangsbruk, når du tar vare på og reparerer utstyret ditt, eller når du støtter gjensalg av reformede eller kreativt gjenbrukt utstyr, da er også du en del av den sirkulære økonomien. ReBird™ er navnet på våre initiativer der vi setter sirkulærøkonomien ut i praksis.

BÆREKRAFT HANDLER OM Å TENKE LANGSIKTIG. KLIMAKRISEN GJØR AT VI MÅ HANDLE SÅ RASKT VI KAN.

Å veksle mellom å tilpasse seg fremtiden og nåtiden er ikke så lett.

  • VI FORPLIKTER oss til å følge forskningsbaserte karbonmål.
  • VI FORPLIKTER oss til å jobbe mot en sirkulær økonomi.
  • VI FORPLIKTER oss til å styrke Outer Peace, slik at mennesker som har blitt nektet tilgang får oppleve naturens fred og ro.
  • VI FORPLIKTER oss til Fair Trade sertifisering og vi vil jobbe for å forbedre arbeidsforholdene uansett hvor våre produkter produseres.

Til tross for den enorme kompleksiteten i de globale problemene vi står overfor, innebærer det å være designdrevet også det å være en problemløser – og det er en samarbeidende og gjentagende prosess der man innser at man er avhengig av hverandre for å lykkes. Hvert skritt du tar fremover er avhengig av det forrige. Dette er måten vi bygger opp den kraften som trengs for å iverksette en systemendring. Og der har vi forpliktet oss til å møte opp.

PRODUKTER, MATERIALER, TEKNOLOGI

Vår produktfilosofi er grunnlaget for vår tilnærming til konseptet bærekraft. Vi er overbevist om at det å bygge produkter som varer, er den mest effektive måten vi kan redusere vår miljøpåvirkning til det minimale.

Vi etterstreber maksimal ytelse og holdbarhet på mange måter, blant annet ved å bygge produkter som fungerer til sitt bestemte bruksområde, og ved å velge materialer som varer og tåler lang tids bruk. Vår tidløse estetikk holder seg år etter år, og vi oppfyller vår garanti for vedlikehold, reparasjoner og produktkvalitet gjennom hele produktets levetid.

KLIMATILTAK

Klimaforandringene er alvorlige og gir allerede nå dramatiske konsekvenser for lokalsamfunn og økosystemer over hele verden.

Skal vi klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grad - og dermed hindre katastrofale og irreversible klimaendringer, viser vitenskapelige beregninger at vi må kutte de globale klimagassutslippene med 45% fra 2010-nivåene innen 2030, for å oppnå netto nullutslipp rundt 2050. For å få til dette kreves det en global forandring. Det å klare å balansere klimapåvirkningene i riktig retning er en av de største utfordringene Arc’teryx for øyeblikket står overfor.

På Earth Day 2020, etter en streng karbonavtrykkanalyse basert på våre 2018-tall, annonserte Arc’teryx tydelige utslippsreduksjoner og mål for fremtidig fornybar energi. Alle de vitenskapsbaserte målene er godkjent av "Science-Based Target Initiative", som er et partnerskap mellom CDP, FNs Global Compact, The World Resources Institute og WWF, og som bistår selskaper med hvilke tiltak de må iverksette for å holde den globale temperaturøkningen i sjakk.

Våre konkrete mål er å:

  1. Redusere det absolutte omfang av klimagassutslipp med 65% innen 2030 (målt mot tallene fra 2018). (Dette gjelder kutt i utslipp fra Arc’teryx hovedkvarter, vårt kanadiske produksjonsanlegg og våre globale forhandlernettverk. Klimagassutslippene skal ned med 65% innen 2030, målt mot 2018-tallene)
  2. Redusere klimagassutslipp med 65% per verdienhet innen 2030 (målt mot tallene fra 2018). (Dette betyr å redusere karbonutslipp per verdienhet i vår egen verdikjede. Det vil si alle karbonutslipp relatert til alle våre materialer, produkter, fabrikker, fabrikker, frakt og distribusjonssentre.)

Vi fokuserer her på våre fire største områder, og mye av dette arbeidet er allerede i full gang:

  1. PRODUKT: Bruke materialer med så lav miljøpåvirkning som mulig, og samtidig designe for maksimal holdbarhet slik at produktene kan brukes så lenge som mulig.
  2. FORNYBAR ENERGI: Vi forplikter oss til å ha 100% fornybar energi i de virksomhetene vi eier innen utgangen av 2020. Vi vil også inngå partnerskap i vår forsyningskjede for å oppnå fornybar energi på våre øvrige prosjekter.
  3. ENERGIEFFEKTIVITET: Jobbe for å forbedre energieffektiviteten, både i den virksomheten vi eier selv og i vår forsyningskjede.
  4. SIRKULÆR ØKONOMI: Øke deltakelsen innen sirkulær økonomi gjennom Arc'teryx ReGEAR™.

Målet vårt er å oppnå bærekraftig drift med lave utslipp. Skal vi klare det, må vi gjennom en kraftig forbedring av effektiviteten i vår forsyningskjede, redusere virkningen av materialene vi bruker, og utvikle nye, mindre karbonintensive forretningsmodeller. Vi forplikter oss til å rapportere om vår framgang hvert eneste år frem mot 2030. Les vår siste 2020 Klimarapport. Vil du kontrollere vår framgang? Da kan du se vår opprinnelige 2019 Klimarapport.

Dette er både en stor og helt kritisk oppgave vi må lykkes med. Vi mener saken er klar: Vi må handle og investere nå for å redusere virkningene i fremtiden. Det er den eneste rette veien videre, både for vår virksomhet og for planeten.

ANSVARLIG PRODUKSJON

Ansvarlig produksjon betyr at vi tar ansvar for de miljømessige og sosiale konsekvensene det å lage våre produkter medfører.

Arc'teryx har vært nært knyttet til produksjonen siden vi startet. I mange år var våre kontorer og designere lokalisert i den samme fabrikken. Selv i dag drives det meste av vår virksomhet ved vårt produksjonsanlegg i Vancouver ARC'One, og denne nærheten til produksjonen påvirker definitivt også vår tilnærming til bærekraft i vår globale forsyningskjede.

Selv om produksjonen i Canada er grunnlaget for vår kunnskap om produksjon, er vi i dag en global produsent. For å produsere produktene i det volumet og i den kvaliteten vi trenger, samarbeider vi med de beste klesfabrikkene i 10 land. Resultatet er at vi kan stå inne for hvert eneste produkt vi lager, og at vi er stolte av alle våre fabrikker – uansett hvor i verden de ligger. En Arc'teryx-etikett betyr at produktet oppfyller våre kvalitetsstandarder og legemliggjør de samme verdiene av holdbarhet og ytelse. Vår tilnærming til design, fokus på detaljer og kvalitet, samt vår langsiktige tilnærming til våre produksjonsanlegg gir oss også en unik mulighet til å påvirke arbeidsforholdene for våre ansatte. Dette er derfor et tema vi tar svært alvorlig.

Fra og med 2020 har vi derfor begynt å støtte våre produksjonsanlegg med det uavhengige Fair Trade Certified™ programmet. De jobber med å styrke arbeidstagernes rettigheter og gir dem blant annet ekstramidler som kan forbedre deres hverdag. Fair Trade-sertifiserte produkter gir derfor en garanti om at arbeidernes rettigheter – og deres helse og sikkerhet – blir ivaretatt. Fair Trade-programmet innebærer også opprettelsen av et arbeider-kontrollert fond, der arbeidstagerne kan søke om ekstra midler ved behov.

For å lære mer om hvordan vi samarbeider med våre partnere i forsyningskjeden, vennligst besøk vår Partnerside.

SAMFUNNSNYTTIG SAMARBEID

VÅR FILOSOFI

Vi vil at Arcteryx skal være en kraft for positiv forandring. Skal vi nå dette målet, må vi ikke bare forbedre vår egen kjernevirksomhet, men også støtte prosjekter og partnere som har de samme verdiene som oss.