BÆREKRAFT: DESIGNET FOR
DET LANGE LØP

Vår langsiktige tenkning når det gjelder bærekraft gjennom produktfilosofi, ansvarlig produksjon og engasjement i lokalsamfunnet.

Vår langsiktige tenkning når det gjelder bærekraft gjennom produktfilosofi, ansvarlig produksjon og engasjement i lokalsamfunnet.

Holdbarhet og teknisk ytelse: Helt fra starten av har Arc'teryx-produktene vært basert på disse to prinsippene. Nå som såkalt «fast fashion» er i vekst og klesindustriens sosiale og miljømessige påvirkning stadig øker, satser vi videre på holdbart utstyr som leverer høy teknisk ytelse sesong etter sesong.

I tillegg til å være besatt av tanken på at produktene skal vare lenge, ser vi også på hvordan virksomheten vår påvirker miljøet og samfunnene vi er del av. Som en gruppe mennesker som har valgt friluftsliv som sin livsstil, har vi lenge vært svært opptatt av å opptre på en ansvarlig måte overfor miljøet og samfunnet. Å håndtere disse sakene på en fornuftig og virkningsfull måte i vår daglige drift er både en utfordring og en mulighet til å skape noe nytt og meningsfullt.

Fra materialvalg til produksjonssted og reparasjonstilbud – alt byr på muligheter til å definere våre standpunkt og kontinuerlig utvikle bedre måter å gjøre ting på. Vi skulle ønske vi hadde de perfekte løsningene. Ofte er det ikke slik, men vi jobber hardt for å bli bedre. Motivasjonen vår er å designe og bygge ikke bare produkter, men også en bedrift som tåler tidens tann og leverer høy ytelse i det lange løp.

Above the fold image 1 Above the fold image 2 Above the fold image 3

PRODUKTER, MATERIALER, TEKNOLOGI

Vår produktfilosofi er grunnlaget for vår tilnærming til konseptet bærekraft. Vi er overbevist om at det å bygge produkter som varer, er den mest effektive måten vi kan redusere vår miljøpåvirkning til det minimale.

Vi etterstreber maksimal ytelse og holdbarhet på mange måter, blant annet ved å bygge produkter som fungerer til sitt bestemte bruksområde, og ved å velge materialer som varer og tåler lang tids bruk. Vår tidløse estetikk holder seg år etter år, og vi oppfyller vår garanti for vedlikehold, reparasjoner og produktkvalitet gjennom hele produktets levetid.

GLOBAL PRODUKSJON

Arc'teryx har hatt nære bånd til selve produktfremstillingen helt fra starten av. I mange år lå kontorene og designlokalene våre inne i selve fabrikken vår. Den dag i dag fortsetter vi å utvide driften på produksjonsanlegget vårt i Vancouver, ARC'One. Dette tette båndet til produktfremstillingen danner grunnlaget for vår tilnærming til bærekraft i vår globale forsyningskjede.

Selv om produksjon i Canada er selve grunnlaget for vår kunnskap om produktfremstilling, så foregår produksjonen vår i dag globalt. Volumet av tekniske produkter som vi bygger, er mye større enn det finnes produksjonskapasitet til i vår region. Canada har ikke det antallet faglærte personer innen klesproduksjon som kreves for å produsere i vårt omfang.

For å bygge produkter av den kvaliteten og i det volumet vi trenger, samarbeider vi med de fremste fabrikkene innen tekniske klær i 9 land. Vi står for hvert eneste produkt vi lager, uansett hvor det er bygget. Arc'teryx-merket betyr at produktet oppfyller våre kvalitetsstandarder og har den samme holdbarheten og tekniske ytelsen.

SAMFUNNSNYTTIG SAMARBEID

VÅR FILOSOFI

Vi vil at Arcteryx skal være en kraft for positiv forandring. Skal vi nå dette målet, må vi ikke bare forbedre vår egen kjernevirksomhet, men også støtte prosjekter og partnere som har de samme verdiene som oss.

VÅRT FOKUS

Hos Arc'teryx prøver vi hele tiden å bli bedre på bærekraft. Selv om vi instinktivt har til lyst til å reagere så raskt som mulig, ser vi at vi må være ekstremt fokuserte om vi skal klare å bli så effektive som vi ønsker. Vi setter derfor av tid, energi og nødvendige ressurser slik at vi kan fokusere på de områdene hvor vår lidenskap og kompetanse møtes. Det er i dette skjæringspunktet vår ekspertise kommer til sin rett, og dermed gjør mest nytte for seg.

De tre områdene vi fokuserer mest på er:

  • TID VEL BRUKT: Vi setter pris på all tid som brukes i naturen, og ser verdien av å knytte vennskapsbånd både med andre personer og planeten vi bor på. Vi støtter derfor prosjekter som har dette som mål.
  • NATUREN OG KLIMAET: Miljøet definerer både hvem vi er og hva som inspirerer oss. Vi støtter derfor prosjekter som jobber med bevaring, forskning og restaurering av økologisk verdifulle områder.
  • MANGFOLD OG INKLUDERING: Mangfold er ikke bare nødvendig for vår eksistens. Det er også en berikelse for alt fra lokalsamfunn til enkeltpersoner. Vi støtter derfor prosjekter som hjelper mennesker til selv å være aktive og bruke naturen, uansett hvilken bakgrunn de har, og hvilken livssituasjon de er i.

SLIK GJØR VI DET

Som et designfirma er vi alltid opptatt av løse utfordringer og problemer, og denne måten å jobbe på, går som en råd tråd gjennom hele vår virksomhet: Uansett om vi lager nye produkter, eller når vi ser på utfordringer i lokalsamfunnet vi selv lever i. Vi ønsker derfor å samarbeide med organisasjoner som deler vårt syn på at problemer er til for å løses.

ARC'TERYX STIPEND-PROGRAM FOR LOKALSAMFUNN

Vi blir inspirert av engasjerte samfunnsborgere som selv tar ansvar for å dekke egne og lokale behov. Siden vi tror at lokalt engasjement alltid er best egnet til å forstå hva akkurat ditt lokalsamfunn trenger, har vi gitt våre butikkteam adgang til å knytte kontakt med lokale partnere - for å vurdere et samarbeid med Arc'teryx. Støtte fra Arc’teryx kan bestå i et stipend, men vi kan også vurdere bistand til eventer, innsamlinger og frivillige mannskaper.

Vi oppfordrer derfor prosjekt- og gruppe-ledere til å ta kontakt med oss. Har du et prosjekt du mener er i tråd med våre fokusområder, har en problemløsende tilnærming, og bidrar til å styrke lokalsamfunnet? Da vil vi gjerne høre fra deg! Ta kontakt med nærmeste Arc’teryx butikk for å møte våre ansatte ansikt til ansikt, og få vite mer om våre stipendier og andre måter vi kan hjelpe deg på.